Home » FAQ » Vilken utrustning levereras till mig och vad förväntas jag göra med den?

Vilken utrustning levereras till mig och vad förväntas jag göra med den?

Nedanstående gäller vid anslutning till föreningens kollektivanslutningar. Väljer du i stället  Öppen Fiber gör du själv upp med företaget du väljer om utrustning.

Telia (eller deras underleverantör) kommer att kontakta dig för att avtala om tidpunkt för installation. De gör detta på det telefonnummer (främst mobilnummer), som är känt av föreningen. Du angav detta för föreningen när du anslöt dig.

Montören har med sig en medieomvandlare (konverter), en trådlös router och en TV-box. Medieomvandlaren skruvas fast inne i huset, nära den plats där du tänker montera routern. Till medieomvandlaren kopplar montören den inkommande fiberkabeln som du tidigare installerat från kopplingsboxen vid husets yttervägg. Medieomvandlaren skall kunna strömförsörjas.

Routern ansluts av montören till medieomvandlaren och han startar sedan upp förbindelsen med att koppla upp TV-anslutningen. Detta visar att du har förbindelse hela vägen. Du får sedan ringa Telia kundtjänst för aktivering av bredband och telefoni.

Om det inte fungerar:
Se vidare information på första sidan (högts upp) Länk till ”Felsökning”

Har du mer än en TV som du vill ansluta så medger avtalet dig rätt att utan extra
kostnad ansluta upp till fem TV apparater. Då behövs ytterligare boxar. I vårt avtal ingår endast en (1) box.
Mer information om inköpskostnader för ytterligare boxar kan du få av kundtjänst eller hos en Teliabutik.
Glöm inte att meddela att du ansluts via ”Lyse Fiber”.