Home » Rutiner: Felsökning/Felanmälan/Överlåtelse m.m.

Felsökning, eventuellt Felanmälan
1.1 Om inte någon av lamporna på medieomvandlaren/fiberkonvertern inte lyser så kontrollerar du att den är ansluten till ett fungerande eluttag.

1.2 Om POWER lyser men inte WAN lampan på medieomvandlaren/fiberkonvertern, så tyder detta på att du har ett förbindelseavbrott någon stans mellan nodhuset och din anslutning eller fel före nodhuset.
Gör en felanmälan till Telia , Telia Kundtjänst 020-202070 – Hänvisa till kollektivavtal mellan Telia och Lysefiber.

1.3 Om lamporna på routern inte lyser tyder detta på ett fel antingen i routern eller i dess anslutning. Kontrollera att den är ansluten till ett fungerande el uttag. Börja med att stänga av routern (dra ur strömkabeln) och efter ca 1 minut startar du den igen (sätt tillbaka strömkabeln)

Fungerar det fortfarande inte så ring Telia support.
Telia Support, Telia Kundtjänst 020-202070 – Hänvisa till kollektivavtal mellan Telia och Lysefiber.

  1. Telia kan nu hjälpa dig genom att bl.a. kontrollera ledningar och utrustning. Om Telia finner att felet ligger i Lysefibers nät kommer de att ta kontakt med  Lysefibers kontakt.
  2. Om ni vet med er att inget av ovanstående fungerar och ni har på något sätt utsatt fiberkabeln för yttre våld.  Gör en felanmälan till Johan Oxby telefon 0735 264173 eller Bert Karlsson telefon 070 6800319

2.Avgrävning
Vid avgrävning av kabel. Ta genast kontakt med Johan Oxby telefon 0735 264173 eller Bert Karlsson telefon 070 6800319
Kontrollera alltid med i Ledningskollen innan ni gräver (www.ledningskollen.se).

3. Felanmälan och kostnader
Telefonnummer till Telia 020 202070.

Kostnader för reparation:
Om reparatören finner att felet;
a.) är i eller före anslutningsboxen på ytterväggen och felet inte kan härledas till dig, så betalar föreningen reparationen, annars du.
b.) är i medeomvandlaren, TV boxen eller routern så skall dessa bytas av Telia
Föreningen äger denna utrustning men Telia ansvarar för fri support och utbyte av defekt hårdvara  under hela avtalstiden.
c.) är i fiberkabeln efter svetsningen i ytterväggens anslutningsbox, så får du betala reparationen. Det är ju du som har installerat den enligt specifika anvisningar. Det troliga är att glasfibern har fått sig en ”knäck” och brutits av.

Har du ringt Telia men de löser inte ditt problem eller om du grävt av kabeln eller har annat fiberavbrott så ring Johan Oxby telefon 0735 264173 eller Bert Karlsson telefon 070 6800319