Home » FAQ » Måste jag aktivera min anslutning eller kan den vara ”vilande”?

Måste jag aktivera min anslutning eller kan den vara ”vilande”?

Dina anslutningar till din fastighet behöver inte aktiveras förrän du själv vill. Dina löpande kostnader stannar då vid den ordinarie kvartalsvisa nätavgiften. Om du beslutar dig för att aktivera din ”vilande” anslutning så anmäler du detta till föreningens ordförande, men det kan ta över sex månader innan aktiveringen fungerar då Telia bara gör detta två gånger/år.
Har du valt Öppen Fiber och Medieomvandlaren är monterad kan du när du så önskar själv välja leverantör och aktivera tjänsten.