Home » Ekonomi

Fakturerings adress
Lysefiber Ekonomiska förening
c/o Benny Karlsson
Stale 180
45391 Lysekil

Historik
Lysefiber Ek. För. har sedan starten 2012 i egen regi skött inkassering av kapitalinsatser, medlemsavgifter och nätavgifter
Nu har Lysefiber träffat avtal med Fiberekonomi att sköta faktureringen. Faktureringen kommer att ske kvartalsvis.

Online tjänsten
Logga in med BankID på https://portal.fiberekonomi.se/för att administrera ditt konto, se dina fakturor och göra adressändring. Kom ihåg att alltid spara alla ändringar du gör.

Har du problem att logga in så kontakta vår kassör, Benny Karlsson på mejl kassor@lysefiber.se

När du loggar in på sidan kommer du själv att kunna rätta vissa uppgifter som eventuellt har blivit felaktiga eller är inaktuella. Finns det fel i uppgifter som du inte kommer åt att justera, kontakta då föreningens administratörer för webbportalen nedan. Det är viktigt att ni dubbelkollar alla era uppgifter i webbportalen stämmer.
Har du ingen mejladress eller någon dator kan du också få hjälp av kontaktpersonerna nedan.
Om du bor utanför Sverige är det särskilt viktigt att vi har en mailadress till dig. Det är dyrt att skicka brev utomlands och postgången tar ofta lång tid.
I webbportalen kommer du att kunna välja faktureringsmetod, såsom Autogiro, E-faktura (direkt till din internetbank), e-postfaktura eller brevfaktura. En faktureringsavgift tillkommer för brevfaktura för att täcka porto och administrations kostnader.
E-faktura och Autogiro kan endast hanteras från svenska banker och då krävs också ett giltigt svenskt personnummer.

Faktureringsmetoder
E-faktura
För att kunna te emot e-fakturor måste du först ha aktiverat din internetbank att kunna ta emot e-fakturor. Har du tidigare fått e-faktura till din internetbank, då är den aktiverad och det räcker att du anmäler dig här på online.fiberekonomi.se. Ange vilken bank som din internetbank tillhör. Kontrollera att det personnummer som står i registerkortet är korrekt och att detta personnummer har rättighet till den internetbank som fakturan ska sändas till. Har du frågor, kontaktar du föreningens administratör. Observera Lyse fiber är två ord hos banken. Manual.

Autogiro
För att kunna välja autogiro måste du själv logga in på din internetbank och söka upp din fiberförening och knyta ett medgivande till ditt bankkonto. När detta är gjort så får Fiberekonomi ett medgivande från Bankgirocentralen som uppdaterar din profil. Har du ingen internetbank kan du ändå få Autogiro. Blanketten som skall fyllas i finns att hämta här. Observera Lyse fiber är två ord hos banken. Manual.

Brevfaktura
Få fakturor hemskickade med vanlig brevpost. En faktureringsavgift tillkommer för brevfaktura.

Viktig Information, framför allt för dig med autogiro!!! Från och med faktureringen som sker den 1 nov 2016 så lägger vi om så att ALL betalning är kvartalsvis.
Det innebär att även AUTOGIRO kommer att dras för ett kvartal. Du som absolut vill betala per månad kan få göra det mot en avgift av 20 kr/mån. Du måste då anmäla detta till vår kassör Benny Karlsson
Alla faktureringsmetoder har möjlighet att få månadsfaktura mot avgiften 20 kr/mån.