Home » Om oss

Om oss

 

Kontaktuppgifter

Vid frågor är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen.

Skicka E-post till styrelsen: info@lysefiber.se

 Ordförande – Olle Krischansson
Telefon: 070 5277937
E-post: ordf@lysefiber.se

Kassör – Benny Karlsson
Telefon: 070-3320521
E-post: kassor@lysefiber.se

Sekreterare – Camilla Berholt
Telefon:0706312100
E-post: sekr@lysefiber.se

Styrelseledamot – Bert Karlsson
Telefon:070-680 03 19
E-post: bert.karlsson@lysefiber.se

Styrelseledamot – Johan Oxby
Telefon: 0735-264173
E-post: johan.oxby@lysefiber.se

Styrelseledamot - Uno Hansson
Telefon: 0703-702061
E-post: projekt@lysefiber.se
Uno svarar på frågor om anläggningen samt
lämnar offert för ny anslutning