Home » FAQ » Hyresvärd och Hyresgäst – förhållandets ömsesidiga ansvar.

Hyresvärd och Hyresgäst – förhållandets ömsesidiga ansvar.

Du som hyresvärd och i detta fall även som fastighetsägare med huvudanslutningsavtal, är entydigt ansvarig gentemot föreningen i enlighet med ”Anslutningsavtal för medlemmar i Lysefiber

Fiber/Avtalsregler”. Varför? Jo, det ligger i att avtal om anslutning samt nyttjande bara ingås mellan föreningen och fastighetsägaren. Inte mellan förening och hyresgäst. Nyttjande av din anslutning av annan person flyttar inte ansvarsgränsen gentemot föreningen.

Konsekvensen av detta är att det är du, gentemot föreningen, som står ansvarig för vad hyresgästen gör. Har han t.ex. gjort sönder utrustningen så är det du som gentemot föreningen står ansvarig. Sedan får du i din tur reglera detta gentemot hyresgästen. För att gardera dig bör du ta upp detta i ditt hyresavtal med hyresgästen genom att t.ex. föra in delar av de avtalsregler som är upptagna i det anslutningsavtal du tecknat med föreningen. Tillse därför, för din egen säkerhet, att din hyresgäst är väl insatt i vad som gäller enligt avtal och stadgar.

Hyresgäst som hyr hos fastighetsägare som är medlem i Lysefiber med indragen fiber faktureras gruppavtal via Lysefiber.
Om hyresgästen flyttar eller inte betalar fakturorna så är fastighetsägaren betalningsansvarig.