Home » FAQ » Vad händer om jag skulle gräva av kabeln?

Vad händer om jag skulle gräva av kabeln?

RING DIREKT Johan Oxby telefon 0735 264173 eller Bert Karlsson telefon 070 6800319
Föreningen står alltid som åtgärdsansvarig för all materiel, utrustning m.m. men kanske inte alltid för kostnaderna. Vi förklarar detta genom nedanstående;

Om du avsiktligt eller oavsiktligt åsamkar mekanisk skada på föreningens materiel och utrustning inom den egna fastigheten och som är avsett för dig så står du som ansvarig. Föreningen lagar, men du kan få betala.

Angående förlagd materiel och utrustning på din fastighet och som inte tillhör din personliga anslutning, t.ex. skåp, matarledningar för föreningens leveranssystem mm. så är föreningen åtgärdsansvarig på gemensamma anläggningsdelar. Kan det då påvisas att skadan inte uppkommit genom markägarens uraktlåtenhet (försummelse, underlåtenhet, förbiseende, slarv) så belastar kostnaden föreningen.