Home » FAQ » Vad betyder detta att gräva själv?

Vad betyder detta att gräva själv?

I avtalet för anslutning står att du svarar för grävningen från fastighetsgräns till ditt hus. Fastighet är en juridisk enhet med fastställda gränser – vilket inte ”tomt” har. Avtalets skrivning är av formell karaktär men tillämpningen är inte ”i sten skrivet” utan har en praktisk tillämpning som beskrivs nedan. Självklart skall vi ha en ömsesidigt god dialog när det närmar sig för dig! Det ligger i allas intresse.

Här beskriver vi den praktiska tillämpningen:
Föreningen gräver så nära ditt hus som vi bara kan, men har du planlagt marken närmast ditt hus så ligger det inte i föreningens ansvar att gräva upp anlagda gräsytor, trädgård, grusplaner, garageuppfarter mm. Det får du göra själv.

Inom området runt huset behöver du knappast gräva djupare än ca 30 cm. Närmast huset krävs dock ett sådant grävdjup att fiberslangen kan böjas i en mjuk båge – radie 50 cm (för att inte fibern skall brytas av vid blåsningen) och så att den kommer upp rakt och parallellt med husväggen. Går den under en garageuppfart föreslår vi att du lägger kabelröret under ett skydd, t.ex. i en grövre slang (32 mm) eller metallskydd.