Home » FAQ » Hur gör jag för att ansluta mig

Hur gör jag för att ansluta mig

För att bli medlem måste du vara fastighetsägare. Är du inte fastighetsägare så måste du gå via den du hyr eller arrenderar av. Anmäl ditt intresse för medlemskap till föreningens projektansvarig . Klara ut vad du har för behov. Intresse anmälan görs till Bert Karlsson mejl till projekt@lysefiber.se Se vidare första frågan “Intresseanmälan”
Styrelsen utarbetar en offert samt kontrollerar om din kommande anslutning behöver skyddas med ett avtal med den markägare som din anslutning passerar. Om ett sådant avtal, s.k. Markupplåtelseavtal, behövs så måste detta tecknas innan du kan bli medlem.

Accepterar du offerten och markupplåtelse är klar, så kan styrelsen besluta om att du får bli medlem. Avtal tecknas mellan dig och föreningen och anslutningsarbetet slutförs.

Anslutning (Telias inkoppling, och anslutnings arbeten (grävning, blåsning av fibertråd mm) tar viss tid mm, så tiden från förfrågan till inkoppling kan i vissa fall vara lång.