Home » FAQ » Garanti på utrustning och support.

Garanti på utrustning och support.

Den utrustning som Telia levererat när de gjorde installationen hos dig ägs av Telia eller av föreningen och har garanti hela avtalstiden. Går den sönder eller det krånglar så kontaktar du Telia Kundtjänst/Support, för att få reda på hur du skall göra.

Den utrustning som du själv kompletterat med, genom eget inköp, följer konsumentköplagens bestämmelser och går den utrustningen sönder kontaktar du den som du köpt den av.