Home » FAQ » Byte av anslutningsalternativ

Byte av anslutningsalternativ

Byte mellan anslutning kan endast göras två gånger under avtalsperioden och då endast två tillfällen per år.

Byte från Gruppavtal till Öppen fiber eller tvärt om.
Detta byte kan endast göras två gånger för medlemmen under avtalstiden. (Administrationskostnad SEK 500 till Lysefiber)
Den bestämda tiden som detta kan ske är april samt oktober.
Anmälan skall göra till Bert Karlsson projekt@lysefiber.se senast 1 mars resp. 1 september
Det måste ha gått minst 24 månader mellan byten.
Kostnaden för detta byte vid annan tidpunkt så faktureras fastighetsägaren på ca 5000 SEK inkl. moms.