Home » FAQ » Fastighetsägarens hyresgäst flyttar

Fastighetsägarens hyresgäst flyttar

När din hyresgäst flyttar och du eller ev. ny hyresgäst inte vill använda gruppanslutningen så är det du, som fastighetsägare, som är betalningsansvarig tills avtalstidens slut.