Home » FAQ » Grävning i Lyse? – Ledningskollen?

Grävning i Lyse? – Ledningskollen?

Har ni för avsikt att gräva så tänk på fiberkabeln!
Lyse Fiber är med ledningskollen som är en gratis webbtjänst för att skydda nedgrävd infrastruktur.
Skall ni anlita företag som skall gräva så vet företaget hur Ledningskollen används.
Behöver ni hjälp att använda Ledningskollen så mejla Bert på priojekt@lysefiber.se

PTS har som en av sina uppgifter att arbeta för robust elektronisk kommunikation. PTS genomför olika åtgärder stärka dessa kommunikationsvägar. En av dessa åtgärder är Ledningskollen. Webbtjänsten syftar till att minska risken för grävskador och därmed indirekt stärka kritisk infrastruktur och öka krishanteringsförmågan. Dessutom väntas ledningsägarnas kostnader för ledningsavisning minska, samtidigt som möjligheterna till samförläggning ökar.

Grävskadorna på ledningar och annan infrastruktur kostar hundratals miljoner kronor, varje år! Använd därför ledningskollen för ditt projekt!

Tänk på, säkerhetsavståndet 2 m