Home » FAQ » Vilka nätoperatörer har jag att välja på?

Vilka nätoperatörer har jag att välja på?

Styrelsen har, efter en konkurrensupphandling, valt Telia som operatör fram till oktober månad 2025. Avtalet är klart förmånligt. Fibernätet är uppbyggt så att även andra operatörer kan få tillgång till nätet och i så fall investera i utrustning i våra noder. Skall ytterligare en operatör bjudas in så måste projektet först utredas av styrelsen.
Se vidare information på första sidan under ”Ekonomi” ”Tjänster i nätet”

Länk till Tjänster i nätet