Home » FAQ » Kostnader och fakturering.

Kostnader och fakturering.

Fiberekonomi sköter faktureringen för Lysefiber
Se vidare information på första sidan under ”Ekonomi” ”Faktureringssystem Fiberekonomi”

  • Insats:

Gäller det en fastighet som inte tidigare är ansluten betalar du en insats för anslutning. Denna insats skall finansiera föreningens kostnad för anslutningen. Kostnaden klarläggs av styrelsen och du får en offert på det hela.

Gäller det en fastighet som redan är ansluten och du tar över fastigheten som fastighetsägare sker en överlåtelse mellan överlåtare och övertagare om anslutningsrätten. Därmed tar du över insatsen.

  • Nätavgift:

Denna avgift skall täcka föreningens kostnader för reparation, underhåll samt administration. Avgiften fastställs årligen av styrelsen med kommande års budget som underlag.  Nätavgiften belastar alla dina anslutningar, vare sig de är aktiva eller vilande och såväl huvudanslutning som tilläggsanslutning. Faktureras kvartalsvis i förskott .

  • Abonnemangsavgift:

Vi har två olika avtal med Telia; kollektivt Gruppavtal samt Öppen Fiber:

  • För anslutna till gruppavtalet fakturerar Telia föreningen kvartalsvis, i förskott, genom en samlingsfaktura.

Du faktureras därefter av Lysefiber via Fiberekonomi kvartalsvis, i förskott, för din del.

Betalning till Fiberekonomi
Fiberekonomi fakturerar medlemmarna ca en månad före förfallodagen. Betalas inte avgiften på förfallodagen så skickas en påminnelse med brev efter ca 10dagar.
Betalas inte avgiften efter första påminnelsen så skickas en ny påminnelse efter ytterligare ca 10 dagar
En påminnelseavgift om 60 SEK för första påminnelsen läggas på i nästkommande faktura.

Om något är oklart eller fel, kontakta föreningens kassör.

Betalar du inte efter andra påminnelsen, eller om vi inget hör från dig inom 10 dagar kommer ärendet att överlämnas till Kronofogdemyndigheten.

Kostnader utöver föreningens kollektiva avtal och nätavgift, såsom för annat kanalval, högre hastighet, film on demand, samtalsavgifter på bredbandstelefonin, Öppen fiber faktureras dig direkt av Telia. Dessa kostnader har föreningen inget med att göra utan är resultat av en beställning du gjort hos Telia.

Skulle du få en räkning från Telia på ditt kollektiva abonnemang så kontakta kundtjänst direkt. Telia skall inte fakturera dig för själva abonnemanget – det gör föreningen.

Föreningen har med Telia förhandlat fram Öppen Fiber alternativet. Med Öppen Fiber beställer  du  själv tjänster och avtalstid hos de leverantörer som Telia har avtal med. Detta är ett avtal mellan dig och företaget utan föreningens inblandning eller fakturering annat än nätavgiften
Se vidare information på första siden under ”Ekonomi” ”Tjänster i nätet”