Home » FAQ » Vem äger anläggningen och vilka är Lyse Fibers kunder?

Vem äger anläggningen och vilka är Lyse Fibers kunder?

Den juridiske ägaren av anläggningen är Lyse Fiber Ekonomiska Förening. Som medlem är du delägare. Delägare nyttjar föreningens tjänster men är inte kund med rättigheter enligt lagar för konsument.
Därför bör du tillämpa värderingar utifrån ett ägarskapsperspektiv och inte ett kundperspektiv. Ungefär som att vara fastighetsägare mot att vara hyresgäst.