Home » Driftinformation

Här kan du läsa om kända driftstörningar, samtidigt kan du nå vår KO och tjänsteleverantör för både gruppanslutning och den öppna fibern driftinformation via länken här.

 

INGA KÄNDA STÖRNINGAR!