Home » Kontakta oss


Kontaktformulär

Kontaktuppgifter

Vid frågor är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen. Ovan finner du ett kontaktformulär som kan användas för att komma i kontakt med oss.

Skicka E-post till styrelsen: info@lysefiber.se

 

Ordförande – Johan Oxby
Telefon: 0735-264173
E-post: ordf@lysefiber.se

Kassör – Benny Karlsson
Telefon: 070-3320521
E-post: kassor@lysefiber.se

Sekreterare – Camilla Berholt
Telefon:0706312100
E-post: sekr@lysefiber.se

Styrelseledamot – Bert Karlsson
Telefon:070-680 03 19
E-post: karlssonbert@ymail.com

Styrelseledamot – Alf Dahlberg
Telefon:
E-post: a.l.dahlberg@telia.com

Styrelseledamot - Uno Hansson
Telefon: 0703-702061
E-post: projekt@lysefiber.se

Styrelsen vill tacka Olle K., Peo W, Per-Olof L., Ralph S., Mikael V, Arne N, och Uno H. för den tid som de var delaktiga i byggandet av ett fibernät i Lyse.

Vi vill tacka Ronny Malmqvist och Fredrik Oxby  för att ställt upp under  starten av Projekt Lysefiber!